stuiptrekkingen

Veel nieuwe bedrijfseigenaren beginnen met het doel "succesvol" te zijn. Hoewel dit een verstandig doel is, kan het ook leiden tot de vergissing om succes als een vaststaand gegeven te zien. Iedereen heeft verschillende ideeën over wat succes voor hem of haar betekent - hoe het eruit ziet, hoe het voelt, hoeveel het kost, enz. Het eenvoudigste (en misschien meest realistische) antwoord op deze vraag is dat zakelijk succes over het algemeen voor iedereen anders is. Zoals met alles voor uw bedrijf, is het echter aan u om uit te zoeken wat succes voor u betekent. De meeste succesvolle ondernemers benadrukken het belang van het identificeren van iemands eigen persoonlijke "succes" (wat overigens een zeer individualistisch concept is). Sommige mensen noemen dit hun "visie". Het idee hier is dat succes geen bestemming, een doel of een niveau is. In plaats daarvan beseffen succesvolle ondernemers dat ze voortdurend bezig zijn om van hun bedrijf een succes te maken en dat ze totale controle hebben over hun eigen lot. Hoewel dit contra-intuïtief kan lijken voor sommigen (die liever volledige controle zouden hebben over hun eigen leven), is het eigenlijk het kenmerk van ondernemersgeest. De laatste belangrijke conclusie uit dit artikel is dat succesvolle ondernemers veel doelen hebben en dat ze die doelen te allen tijde voor ogen houden. Veel te vaak stelt een bedrijfseigenaar verheven doelen voor zijn of haar bedrijf. De realiteit is echter dat die verheven doelen zelden worden bereikt. Door helder en bondig te blijven denken en veel korte- en langetermijndoelen op een rij te hebben, kan een ondernemer ervoor zorgen dat zijn of haar bedrijf zijn doelen altijd haalt.
Sources for this article: