Wat moet je weten over verandermanagement?

woman placing sticky notes on wall

Naar alle waarschijnlijkheid heb je tegenwoordig wel al eens gehoord over het zogenaamde verandermanagement. Het betreft hier een managementvorm welke zich bezighoudt met verschillende aspecten van een organisatie. Denk hierbij meer bepaald aan de onderstaande:

  • De structuur;
  • De cultuur;
  • De werkwijze; 

Wanneer er verandermanagement wordt toegepast zal je tot de conclusie komen dat deze zich in het bijzonder zal richten op het hoe op vlak van verandering. Met andere woorden, er wordt ingezet op het ondersteunen van individuen binnen een bedrijf om zichzelf en daarmee ook het bedrijf te veranderen. Zou jij graag alles te weten willen komen over deze vorm van management? Dan is het met zekerheid een aanrader om verder de onderstaande informatie door te nemen. 

Bestaat er een exacte definitie voor? 

Wanneer je informatie op gaat zoeken over verandermanagement is de kans ontzettend groot dat je meteen verschillende verklaringen terug zal vinden op het internet. Omwille van deze reden stellen veel mensen zich de vraag of er dan helemaal geen sprake is van een vaste definitie. 

In principe is het zo dat er op inhoudelijk vlak inderdaad geen echte definitie aan te koppelen valt. Dit is het gevolg van het feit dat verandering niet echt iets is wat we kunnen zien met onze eigen zintuigen. Dit gezegd hebbende is het wel iets wat in de omgeving kan gebeuren en waar door ons over kan worden gepraat. 

Het belangrijkste kenmerk waarvan sprake is bij verandermanagement heeft te maken met het feit dat er sprake is van een intentionele verandering. Voor deze geplande verandering geldt dat ze anders verloopt dan de spontane veranderingen die personen kunnen ervaren naarmate zij ouder worden. Een geplande verandering komt voort uit een beslissing die wordt gemaakt om een doelbewuste verbetering te kunnen realiseren binnen een bepaald systeem. 

Hoe wordt verandermanagement exact toegepast in de praktijk? 

Voor bedrijven geldt dat ze op verschillende manieren over de mogelijkheid beschikken om verandermanagement toe te passen. Er zijn diverse onderzoekers welke beschikken over een eigen visie op niet alleen het begrip, maar ook op de toepassing ervan.

Omwille van het feit dat verandermanagement dus op tal van verschillende manieren kan worden toegepast in de praktijk is het zo dat het een aanrader is om je hierbij bij te laten staan door een echte expert. De manier waarop deze nieuwe en innovatieve vorm van management wordt toegepast is sowieso sterk afhankelijk van de onderneming waarvan sprake is. Een concrete, maatwerk aanpak is dan ook in de praktijk echt de enige manier om succes te oogsten met de toepassing van deze vorm van management. Ook hier zal je dus absoluut bij stil willen blijven staan. 

Een steeds belangrijker wordende vorm van management

We leven in een wereld waarin het steeds belangrijker wordt voor elke onderneming om zich in een snel tempo aan te kunnen passen. Slaagt men daar niet in? Dan kan dat aanzienlijke gevolgen hebben. Zo bestaat de kans bijvoorbeeld dat je de concurrentie een structureel voordeel zal bieden wat uiteraard in het geheel niet de bedoeling kan zijn, integendeel. In ieder geval, het loont dus in de praktijk zeker de moeite om even te ontdekken welke meerwaarde verandermanagement ook voor jouw bedrijf richting de toekomst kan betekenen. Zoveel is zeker.